КАТАЛОГ КНИГИ

Паси, Исак
Избрани произведения : В 6 т. / Исак Паси. - София: Захари Стоянов, Св. Климент Охридски, 2003 с.; 22 см.

Т. 5 Артур Шопенхауер ; Сьорен Киркегор ; Фридрих Ницше ; Томас Ман . - 2003 . - 677 с.
Т. 6 Философски литературни етюди ; Смешното,Метафората,Десет нови философски етюда . - 2003 . - 724 с.

ISBN 954-739-375-8 (Т. 5)
ISBN 954-739-376-6 (Т. 6)
УДК 1

Именен показалец

Паси, Исак

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/П 25
18535
Инв. №
18534

Още от същия автор

Паси, Исак. Смешното. София: Наука и изкуство et al., 1972

Паси, Исак. Смешното. София: Св. Климент Охридски, 1993

Паси, Исак. Френски моралисти. София: Наука и изкуство, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)