КАТАЛОГ КНИГИ

Ницше, Фридрих
Съчинения : В 6 тома / Фридрих Ницше. - София: Захари Стоянов, 2001 с.; 22 см.

Т. 1 Раждането на Трагедията. Несвоевременни размишления Давид Щраус -изповядващият се писател,За ползата и вредата от историята за живота,Шопенхауер като възпитател,Рихард Вагнер в Байройт. - 2001 . - 696 с.
Т. 3. Зазоряване ; Веселата наука.- 2002. - 612с.
Т. 5 Отвъд доброто и злото ; Към генеалогията на морала. - 2002 . - 374 с.

ISBN 954-739-136-4 (Т. 1)
ISBN 954-739-270-0 (Т. 3)
ISBN 954-739-283-2 (Т. 5)
УДК 1

Именен показалец

Ницше, Фридрих

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/Н 83
18407
Инв. №
18532
Инв. №
18533

Още от същия автор

Ницше, Фридрих. Вселената наука. (La gaya scienza). София: Св. Климент Охридски, 1994

Ницше, Фридрих. Тъй рече Заратустра. София: Христо Ботев, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)