КАТАЛОГ КНИГИ

Гуревич, Павел
Възроден ли е мистицизмът? : Критични очерци / Павел Гуревич. - София: Наука и изкуство, 1987. - 351 с.; 24 см.
УДК 10

Именен показалец

Гуревич, Павел

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
10/Г93
Инв. №
13349

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)