КАТАЛОГ КНИГИ

История на философията : В 6 тома / Под ред. на М. А. Динник и др.; Прев. от рус. Неделчо Манев. - София: Издателство на БКП, 1958-; 25 см.

Други ред. : М. Т. Йовчук, Б. М. Кедров, М. Б. Митин, О. В. Трахтенберг, Т. И. Ойзерман, А. Ф. Окулов
Т. 1: 1958. - 702 с
Т. 3: 1961. - 612 с.
Т. 4: 1962. - 674 с.
Т. 5: 1962. - 924 с.
Т. 6: 1966. - 576 с

УДК 101(091)

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/ И95
Инв. №
6612
(Т.1)
Сигнатура
1/ И95
Инв. №
6613
(Т.3)
Сигнатура
1/ И95
Инв. №
6614
(Т.4)
Сигнатура
1/ И95
Инв. №
8164
(Т.5)
Сигнатура
1/ И95
Инв. №
10374
(Т.6)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)