КАТАЛОГ КНИГИ

История на философията : В 6 тома. - София: БКП, 1958 с.; 22 см.

Т. 1.- 1958. с. 697
Т. 3.- 1961. с. 611
т. 4.- 1962. с. 672
Т. 5.- 1962. с. 923
Т. 6.- 1966. с. 575

УДК 1

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/И 95
Инв. №
6612
(Т.1)
Сигнатура
1/И 95
Инв. №
6613
(Т. 3)
Сигнатура
1/И 95
Инв. №
6614
(Т.4)
Сигнатура
1/И 95
Инв. №
8164
(Т. 5)
Сигнатура
1/И 95
Инв. №
10374
(т. 6)

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7054 | Имена в показалеца: 4078

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)