КАТАЛОГ КНИГИ

Платон
Държавата / Платон. - 2 изд. - София: Наука и изкуство, 1981. - 479 с.; 22 см.
УДК 1

Именен показалец

Платон

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/П 58
Инв. №
4309

Още от същия автор

Платон. Избрани диалози. София: Народна култура, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7059 | Имена в показалеца: 4089

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)