КАТАЛОГ КНИГИ

Платон
Избрани диалози / Платон. - София: Народна култура, 1982. - 275 с.; 20 см.
УДК 1

Именен показалец

Платон

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
1/П58
Инв. №
11474

Още от същия автор

Платон. Държавата. София: Наука и изкуство, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)