КАТАЛОГ КНИГИ

Петрова, София
Аристотел и стремежът към познанието / София Петрова. - София: Millenium, 2017. - 138 с.; 24 см. - (Философия за всеки)
ISBN 978-954-515-427-0УДК 101.9

Именен показалец

Петрова, София

Предметен показалец

Философия

Сигнатура
101.9/П47
Инв. №
20000

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8246 | Имена в показалеца: 4935

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)