ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Бозайници

Лили, Джон. Човекът и делфинът. Варна: Държавно издателство, 1967

Адамсън, Джой. Приятели от гората. София: Земиздат, 1986

Гжимек, Бернхард. И отново коне. София: Земиздат, 1984

Георгиев, Васил. Бозайниците. София: Отечество, 1983

Кусто, Жак-Ив и др. Китовете. Варна: Георги Бакалов, 1979

Царев, Ради. Меча бърлога. София: Земиздат, 1988

Царев, Ради. Бързоноги другари. София: Отечество, 1982

Петров, Александър. Ранна история и еволюция на домашните животни. София: Издателство на БАН, 1986

Недков, Златан. Питомни и диви другари. София: Отечество, 1980

Фогел, Анемари и др. Домашната котка. София: Земиздат, 1988

Кох-Костерзиц, Манфред. Моето куче. София: Земиздат, 1987

Иванова, Радка. Аз имам куче. София: Либра, 1991

Цанова, Наташа и др. Повече от 100 удивителни животни в България. София: Фют, 2004

Паркър, Стив. Китовете и делфините. София: Фют, 2011

Георгиев, Васил и др. Енциклопедия. София: Отечество, 1993

Христов, Димо. Черноморски бозайници. Варна: Държ. изд., 1963

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)