КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Александър
Ранна история и еволюция на домашните животни / Ал. Петров. - София: Издателство на БАН, 1986. - 263 с. : с ил.; 20 см.

Пълното име на авт. е Александър Петров Тодоров

УДК 591.6+636

Именен показалец

Петров, Александър

Предметен показалец

Животни
Бозайници

Сигнатура
59/ П47
Инв. №
12842
Сигнатура
59/ П47
Инв. №
12841

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)