КАТАЛОГ КНИГИ

Царев, Ради
Бързоноги другари : Разкази за коне / Ради Царев. - София: Отечество, 1982. - 190 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-32

Именен показалец

Царев, Ради

Предметен показалец

Животни
Бозайници

Сигнатура
886.7-3/ Ц20
Инв. №
8552

Още от същия автор

Царев, Ради. Меча бърлога. София: Земиздат, 1988

Царев, Ради и др. Рушители на жива красота. София: Земиздат, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)