КАТАЛОГ КНИГИ

Кох-Костерзиц, Манфред
Моето куче / Манфред Кох-Костерзиц ; Прев. от нем. Димитър Димитров. - София: Земиздат, 1987. - 206 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Любител)

Ориг. загл. 400 Ratschlage fur den Hundefreund / Manfred Koch-Kostersitz

УДК 636.7.083(035)

Именен показалец

Кох-Костерзиц, Манфред

Предметен показалец

Животни
Бозайници

Сигнатура
63/ К87
Инв. №
14066

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)