КАТАЛОГ КНИГИ

Недков, Златан
Питомни и диви другари / Златан Недков ; Худож. Стефан Кумпилов. - София: Отечество, 1980. - 63 с. : с ил.; 29 см.
УДК 591.51

Именен показалец

Недков, Златан

Предметен показалец

Животни
Пещери
Птици
Бозайници

Сигнатура
59/ Н43
Инв. №
2042

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)