КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Васил
Бозайниците / Васил Георгиев. - София: Отечество, 1983. - 176 с. : с ил.; 29 см. - (Научнопопулярна поредица Какво знаем за... : Сер. Биология)

Съдържа и: Азбучен показалец

УДК 599

Именен показалец

Георгиев, Васил

Предметен показалец

Бозайници

Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
11494
Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
11688
Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
11495
Сигнатура
59/ Г37
Инв. №
11687

Още от същия автор

Георгиев, Васил и др. Енциклопедия. София: Отечество, 1993

Георгиев, Васил и др. Земноводните и влечугите. София: Отечество, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)