КАТАЛОГ КНИГИ

Царев, Ради
Меча бърлога / Ради Царев. - София: Земиздат, 1988. - 175 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Екологичен свят)
УДК 599.742

Именен показалец

Царев, Ради

Предметен показалец

Хищници
Бозайници

Сигнатура
59/ Ц20
Инв. №
14946

Още от същия автор

Царев, Ради. Бързоноги другари. София: Отечество, 1982

Царев, Ради и др. Рушители на жива красота. София: Земиздат, 1980


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)