КАТАЛОГ КНИГИ

Паркър, Стив
Китовете и делфините / Стив Паркър; Прев. и ред. Златозар Баев. - София: Фют, 2011. - 48 с. : с ил.; 22 см. - (Пор. 100 интересни неща за...)

Ориг. загл. 100 things you should know about: Whales § Dolphins
Съдържа: Речник ; Азбучен показалец

ISBN: 978-954-625-879-3УДК 599.5:087.5

Именен показалец

Паркър, Стив

Предметен показалец

Бозайници

Сигнатура
59/ П22
Инв. №
19911

Още от същия автор

Паркър, Стив. Котките. София: Фют, 2011


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)