КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Васил и др.
Енциклопедия : Т. 1- / Васил Георгиев, Михаил Йосифов. - София: Отечество, 1993 с.; 29 см.

[Т.] 1: Бозайници / Васил Георгиев. - 1993. - 176 с. : с ил.
[Т.] 2: Форми и багри в животинския свят / Михаил Йосифов. - 1993. - 96 с. : с ил.

ISBN: 954-015-5 !
ISBN: 954-419-016-3 (т. 1)
ISBN: 954-419-017-1 (т. 2)
УДК 59:087.5(031)

Именен показалец

Георгиев, Васил
Йосифов, Михаил

Предметен показалец

Енциклопедии - за деца
Животни
Бозайници

Сигнатура
59/ Е67
Инв. №
16582
(Т. 1)
Сигнатура
59/ Е67
Инв. №
16583
(Т. 2)

Още от същия автор

Георгиев, Васил. Бозайниците. София: Отечество, 1983

Георгиев, Васил и др. Земноводните и влечугите. София: Отечество, 1985


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)