КАТАЛОГ КНИГИ

Лили, Джон
Човекът и делфинът / Джон Лили ; Прев. от англ. Никола Милев; С предг. от Л. Цветков. - Варна: Държавно издателство, 1967. - 216 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Man and dolphin / John C. Lilli

УДК 599

Именен показалец

Лили, Джон

Предметен показалец

Животни
Бозайници

Сигнатура
59/ Л58
Инв. №
13094

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)