КАТАЛОГ КНИГИ

Иванова, Радка
Аз имам куче / Радка Иванова. - София: Либра, 1991. - 48 с. : с ил.; 21 см.
УДК 636.7.083(035)

Именен показалец

Иванова, Радка

Предметен показалец

Животни
Бозайници

Сигнатура
63/ И22
Инв. №
16188
Сигнатура
63/ И22
Инв. №
16189
Сигнатура
63/ И22
Инв. №
16134
Сигнатура
63/ И22
Инв. №
16133

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)