КАТАЛОГ КНИГИ

Цанова, Наташа и др.
Повече от 100 удивителни животни в България / Наташа Цанова, Снежана Томова. - София: Фют, 2004. - 160 с. : с ил.; 28 см.

Съдържа: Азб. показалец

ISBN: 954-625-332-4УДК 591.9(497.2)(02.062)

Именен показалец

Томова, Снежана
Цанова, Наташа

Предметен показалец

Животни
Насекоми и членестоноги
Птици
Бозайници

Сигнатура
59/ Ц18
Инв. №
18609

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)