ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Резервати

Бешовски, Венелин и др. Езерото на пеликаните. София: Народна просвета, 1961

Тенев, Христос. На гости в гората. София: Отечество, 1984

Ризов, Кирил и др. Младежта в защита на природата. София: Земиздат, 1978

Наши резервати и природни забележителности. София: Наука и изкуство,

Недялков, Симеон и др. Биосферни резервати в България. София: Земиздат, 1986

Наши резервати и природни забележителности. София: Наука и изкуство, 1968

Борисов, В.. Защитени природни обекти в света. София: Петър Берон, 1988

Стоилов, Димитър. Природа под закрила. София: Наука и изкуство, 1984

Гудол, Джейн. В сянката на човека. София: Земиздат, 1982

Спиридонов, Жеко. Оазиси на дивата природа. София: Земиздат, 1977

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)