КАТАЛОГ КНИГИ

Бешовски, Венелин Лвович и др.
Езерото на пеликаните / Венелин Л. Бешовски, Васил Г. Дойков. - София: Народна просвета, 1961. - 74 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Биология и геология; 17)
УДК 59(497.215.2)+502.4

Именен показалец

Бешовски, Венелин Лвович

Предметен показалец

Резервати

Географски показалец

България

Сигнатура
59/ Б49
Инв. №
7139

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)