КАТАЛОГ КНИГИ

Ризов, Кирил и др.
Младежта в защита на природата / Кирил Ризов, Александър Димитров. - София: Земиздат, 1978. - 253 с. : с ил.; 20 см.
УДК 502

Именен показалец

Ризов, Кирил

Предметен показалец

Екология
Национални паркове
Резервати

Сигнатура
5/ Р60
Инв. №
5429

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)