КАТАЛОГ КНИГИ

Гудол, Джейн
В сянката на човека / Джейн Гудол. - София: Земиздат, 1982. - 380 с. : с ил.; 17 см.
УДК 59

Именен показалец

Гудол, Джейн

Предметен показалец

Резервати

Сигнатура
59/ Г91
Инв. №
2188

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7047 | Имена в показалеца: 4077

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)