КАТАЛОГ КНИГИ

Спиридонов, Жеко
Оазиси на дивата природа / Жеко Спиридонов. - София: Земиздат, 1977. - 192 с. : с ил.; 24 см.
УДК 502.7

Именен показалец

Спиридонов, Жеко

Предметен показалец

Екология
Национални паркове
Резервати

Сигнатура
502/ С 57
Инв. №
5310

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)