КАТАЛОГ КНИГИ

Недялков, Симеон и др.
Биосферни резервати в България / Симеон Недялков, Борис Николов. - София: Земиздат, 1986. - 140 с. : с ил.; 23x25 см.
УДК 502.7(497.2)

Именен показалец

Недялков, Симеон
Николов, Борис

Предметен показалец

Екология
Национални паркове
Резервати

Сигнатура
502/Н46
Инв. №
13243

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)