КАТАЛОГ КНИГИ

Тенев, Христос
На гости в гората : Научно-худож. книга за 6-8 год. възраст / Христос Тенев; Худож. Текла Алексиева. - София: Отечество, 1984. - 40 с. : с ил.; 34 см.
УДК 582+502.7

Именен показалец

Тенев, Христос

Предметен показалец

Флора
Резервати

Сигнатура
58/ Т48
Инв. №
11885
Сигнатура
58/ Т48
Инв. №
11884

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)