КАТАЛОГ КНИГИ

Наши резервати и природни забележителности / Н. Стоянов и др.. - София: Наука и изкуство, 1968. - 165 с. : с ил.; 19 см.
УДК 502(497.2)

Предметен показалец

Екология
Национални паркове
Резервати

Сигнатура
502/Н17
Инв. №
5896

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)