КАТАЛОГ КНИГИ

Стоилов, Димитър
Природа под закрила : Географски аспекти / Димитър Стоилов. - София: Наука и изкуство, 1984. - 260 с. : с ил.; 21 см.
УДК 501.7

Именен показалец

Стоилов, Димитър

Предметен показалец

Национални паркове
Резервати

Сигнатура
502.7/С 79
Инв. №
11910

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7136 | Имена в показалеца: 4185

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)