ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Образование

Карастояновнов, Георги. Васил Априлов. София: Народна младеж, 1971

Карастояновнов, Георги. Васил Априлов. София: Отечество, 1982

Райков, Димитър. Първият учител. София: Партиздат, 1981

Сираков, Станьо. Бачо Киро. София: Издателство на ОФ, 1968

Русев, Стефан. Туризмът и обучението по история и география. София: Медицина и физкултура, 1968

Куракин, Александър. Фотографията, киното, звукозаписът в дейността на педагога - възпитател. София: Народна просвета, 1983

Атанасов, Жечо и др. Биология и естетика. София: Народна просвета, 1987

Проблемното обучение по физика. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1990

Глазунов, Анатолий. Техниката в обучението по физика. София: Техника, 1983

Разумовски, Василий. Творчески задачи по физика в средното училище. София: Народна просвета, 1968

Сборник от задачи по физика. София: Народна просвета, 1987

Рангелова, Емилия. Нравствената култура на ученика. София: Делфи издат, 1996

Караковски, Владимир. Училището - моя съдба. София: Народна просвета, 1990

Батоева, Дина и др. Детски градини, ясли, семейство. София: Медицина и физкултура, 1979

Буюклиев, Петко и др. Подвижни игри в детските градини. София: Медицина и физкултура, 1982

Играта в учебно-възпитателната работа. София: Народна просвета, 1982

Ганчев, Борис и др. Възпитателната работа в домовете за деца и юноши. София: Народна просвета, 1970

Книга за учителя на първа група в детската градина. София: Народна просвета, 1984-

Книга за учителя на трета група в детската градина. София: Народна просвета, 1984-

Политехническият принцип в трудовото и производственото обучение. София: Народна просвета, 1980

Коен, Рашел. На шест години не е ли вече късно. София: Народна просвета, 1989

Изберете своя университет. София: ДИКЕ, [1991]

Подготовка на децата за училище. София: Народна просвета, 1989

Плакроуз, Хенри. Училището. София: Междун. център за обучение и изследвания, 1992

Николов, Петър и др. Шестгодишният ученик. София: Народна просвета, 1983

1 2 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)