КАТАЛОГ КНИГИ

Книга за учителя на трета група в детската градина : Ч.1- / Под ред. на Елка Петрова. - София: Народна просвета, 1984-; 20 см.

Ч. 1: Елка Петрова Кътова и др. - 1984 (В. Търново : печ. Д. Найденов). - 264 с. : с ил., сх., табл. - Други авт. : Н. Витанова, Н. Цв. Димитрова, Д. В. Тинтерова, Е. Т. Салтирова, Ф. Г. Даскалова, Д. В. Гюров, Б. Ал. Тараторов, Б. Н. Бонева, Б. М. Ангелов, М. Д. Владимирова, Н. М. Такова, Д. А. Стоицева, Т. Н. Игнатова, К. В. Вълчанова, М. Г. Каменова, В. Сп. Георгиева, М. Кр. Тодорова, Ц. Н. Шейтанова, О. Ал. Занков, Цв. Д. Стоянова, С. К. Македонска, Е. Д. Христова, Б. Ст. Спиридонова

УДК 372.3(073)

Предметен показалец

Образование
Детски градини

Сигнатура
37/ К69
Инв. №
11750

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)