КАТАЛОГ КНИГИ

Караковски, Владимир
Училището - моя съдба : Записки на училищния директор / В. Караковски ; Прев. от рус. Николай Бузин. - София: Народна просвета, 1990 (Москва: Прогрес). - 279 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Школа - моя судьба

УДК 371.12(092)(0:82-94)+882-94

Именен показалец

Караковски, Владимир

Предметен показалец

Мемоари
Образование

Географски показалец

Русия

Сигнатура
37/ К32
Инв. №
15781

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)