КАТАЛОГ КНИГИ

Атанасов, Жечо и др.
Биология и естетика / Състав. Жечо Атанасов, Милена Лазарова ; Под науч. ред. на Жечо Атанасов. - София: Народна просвета, 1987. - 132 с.; 20 см.
УДК 574/577(072)

Именен показалец

Атанасов, Жечо

Предметен показалец

Образование
Естетика

Сигнатура
57/ А93
Инв. №
14671
Сигнатура
57/ А93
Инв. №
14672

Още от същия автор

Атанасов, Жечо. История на естетическото възпитание. София: Наука и изкуство, 1974

Атанасов, Жечо. История на естетическото възпитание. София: Наука и изкуство, 1974

Атанасов, Жечо и др. Христоматия по детска литература. София: Народна просвета, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)