КАТАЛОГ КНИГИ

Ганчев, Борис Горанов и др.
Възпитателната работа в домовете за деца и юноши / Борис Ганчев, Иван Генов. - София: Народна просвета, 1970. - 106 с.; 20 см.
УДК 371.04

Именен показалец

Ганчев, Борис Горанов

Предметен показалец

Образование
Възпитание

Сигнатура
37/ Г22
Инв. №
3063

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)