ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Планини

Ганери, Анита. Върлите върхове. София: Егмонт, 2008

Христов, Христо и др. Мальовица. София: Медицина и физкултура, 1990

Радучев, Живко. Сестримо и Чаира. София: Медицина и физкултура, 1971

Колев, Светослав. Мусала. София: Медицина и физкултура, 1971

Нейковски, Панайот. Троянска планина. София: Медицина и физкултура, 1977

Боров, Иван. Боровец. София: Медицина и физкултура, 1962

Панайотов, Иван. Хайдушките поляни. София: Медицина и физкултура, 1966

Загорчинов, Севар. Проходът на Републиката. София: Медицина и физкултура, 1975

Андреев, Александър. Из Плана. София: Медицина и физкултура, 1966

Сугарев, Делчо и др. Народен парк Витоша. София: Медицина и физкултура, 1960

Мелнишки, Любен и др. Родопи. София: Наука и изкуство, 1967

Данов, Георги. Средна гора. София: Медицина и физкултура, 1971

Чорчопов, Георги. Средна стара планина. София: Медицина и физкултура, 1975

Петров, Станю. Памир. София: Наука и изкуство, 1965

Янков, Людмил. Мечта отвъд долините. София: Народна младеж, 1986

Репнински, Георги. Завладяване на планините. София: Медицина и физкултура, 1968

Цанков, Цанко. Раждането на планините. София: Наука и изкуство, 1971

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7043 | Имена в показалеца: 4073

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)