КАТАЛОГ КНИГИ

Ненов, Тодор и др.
Стара планина : Пътеводител / Тодор Ненов, Георги Чорчопов. - София: Медицина и физкултура, 1987. - 336 с. : с ил.; 21 см.
УДК 914.972(234.423.4)(036)

Именен показалец

Ненов, Тодор
Чорчопов, Георги

Предметен показалец

Планини
География - България

Географски показалец

Стара планина

Сигнатура
914.972/Н54
Инв. №
13540

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)