КАТАЛОГ КНИГИ

Янков, Людмил Стойов
Мечта отвъд долините / Людмил Янков. - София: Народна младеж, 1986. - 255 с. : с ил.; 21 см.

Съдържа и: Някои специф. термини и географски наименования

УДК 796.52(23)

Именен показалец

Янков, Людмил Стойов

Предметен показалец

Планини
Алпинизъм

Сигнатура
796/ Я60
Инв. №
13122

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)