КАТАЛОГ КНИГИ

Стойчев, Кирил и др.
Рила - природа и ресурси : [Моногр.] / Кирил Стойчев, Петър Петров. - София: Наука и изкуство, 1981. - 204 с. : с ил.; 20 см.
УДК 914.972(234.423.1)

Именен показалец

Стойчев, Кирил

Предметен показалец

Планини
География - България
Рила

Сигнатура
914.972/С78
Инв. №
4130

Още от същия автор

Стойчев, Кирил. Водните ресурси на земята. София: Народна просвета, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)