КАТАЛОГ КНИГИ

Боров, Иван Б.
Боровец / И.Б.Боров. - София: Медицина и физкултура, 1962. - 64 с. : с ил.; 17 см. + сн. - (Наши курорти)
УДК 914.972(036)+379.84(497.2)(036)

Именен показалец

Боров, Иван Б.

Предметен показалец

Планини
Курорти

Сигнатура
914.972/ Б64
Инв. №
9018

Още от същия автор

Боров, Иван и др. Зеленчуците като храна и лечебно средство. София: Медицина и физкултура, 1963

Боров, Иван. На лов с фотоапарат. София: Отечество, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)