ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Селско стопанство

Топузов, Иван и др. Първите стъпки на земеделската просвета в България. Пловдив: Христо Г. Данов, 1971

Поповски, Марк. По-скъпо от златото. София: Земиздат, 1968

Ерозия на почвата и борбата с нея. София: Земиздат, 1983

Тетюрев, Владимир. Да вземем мнението на растението. София: Земиздат, 1987

Поповски, Марк. К. И. Скрябин. София: Земиздат, 1967

Страхилов, Емил. Артерии на плодородието. София: Народна младеж, 1963

Раев, Петър. Пътуване в икономиката. София: Народна младеж, 1981

Брежнев, Д. и др. Проблеми на съвременното зеленчукопроизводство. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1980

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)