КАТАЛОГ КНИГИ

Поповски, Марк
По-скъпо от златото / Марк Поповски ; [Прев. от рус. Минка Златанова]. - София: Земиздат, 1968. - 194 с. : с ил.; 20 см. - (Млади природолюбители; 1)

Ориг. загл. Дороже золота

УДК 631.52

Именен показалец

Поповски, Марк

Предметен показалец

Растения
Селско стопанство

Сигнатура
63/ П77
Инв. №
5840

Още от същия автор

Поповски, Марк. К. И. Скрябин. София: Земиздат, 1967


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)