КАТАЛОГ КНИГИ

Страхилов, Емил
Артерии на плодородието / Емил Страхилов ; Худож. Никола Вълчев. - София: Народна младеж, 1963. - 92 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за политехнически знания; 17)
УДК 626.81/.84+631

Именен показалец

Страхилов, Емил

Предметен показалец

Селско стопанство
Водни ресурси

Сигнатура
62/ С84
Инв. №
4788

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)