КАТАЛОГ КНИГИ

Топузов, Иван и др.
Първите стъпки на земеделската просвета в България / Иван Топузов, Иван Сарафов. - Пловдив: Христо Г. Данов, 1971. - 173 с. : с ил.; 20 см.
УДК 63(497.2)

Именен показалец

Сарафов, Иван
Топузов, Иван

Предметен показалец

Селско стопанство
Земеделие

Сигнатура
63/ Т74
Инв. №
3158

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)