КАТАЛОГ КНИГИ

Тетюрев, Владимир Алексеевич
Да вземем мнението на растението / Владимир Алексеевич Тетюрев ; Прев. от рус. Юлия Глогова. - София: Земиздат, 1987. - 104 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Спросим мнение самого растения

УДК 631

Именен показалец

Тетюрев, Владимир Алексеевич

Предметен показалец

Селско стопанство

Сигнатура
63/ Т45
Инв. №
14889
Сигнатура
63/ Т45
Инв. №
13954
Сигнатура
63/ Т45
Инв. №
14888
Сигнатура
63/ Т45
Инв. №
14890

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)