КАТАЛОГ КНИГИ

Брежнев, Д. Д. и др.
Проблеми на съвременното зеленчукопроизводство / Д. Д. Брежнев и др. - Пловдив: Хр. Г. Данов, 1980. - 351 с.; 21 см.
УДК 635

Именен показалец

Брежнев, Д. Д.

Предметен показалец

Селско стопанство
Зеленчукопроизводство

Сигнатура
63/ П89
Инв. №
8541

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)