КАТАЛОГ КНИГИ

Поповски, Марк
К. И. Скрябин / Марк Поповски ; Прев. от рус. Захари Статков. - София: Земиздат, 1967. - 144 с.; 17 см. - (Бележити селскостопански дейци)
УДК 576.8(092)+92 Скрябин, К. И.

Именен показалец

Поповски, Марк
Скрябин, Константин Иванович (за него)

Предметен показалец

Животни
Медицина
Селско стопанство
Лекарства

Сигнатура
57/ С40
Инв. №
9899

Още от същия автор

Поповски, Марк. По-скъпо от златото. София: Земиздат, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)