КАТАЛОГ КНИГИ

Ерозия на почвата и борбата с нея / А. И. Бараев и др. ; Под ред. на В. Д. Панников ; Прев. от рус. ез. Георги Ст. Георгиев. - София: Земиздат, 1983. - 330 с.; 22 см. + табл., диагр.

Ориг. загл. Эрозия почв и борьба с ней
Други авт. : Е. Ф. Госсен, А. С. Извеков, А. А. Гортлевски, Г. И. Василев, А. П. Спирин, П. С. Трегубов, И. Д. Брауде, В. В. Жилко, Д. Е. Ванин, А. Г. Рожков, Е. В. Гризлов, А. Н. Кашанов, В. Е. Мусохранов, Г. С. Георгиев, С. П. Николов, Й. Т. Даскалов, Й. Кристиан, Г. Шнурбуш, А. Артбазар, Ч. Юзефацюк, М. Моцок, П. Станеску, В. Пасак, М. Шабата, Я. Асингр, Р. Шрот
Кн. е съвместен труд на съв., бълг., унг., нем., монгол., пол., рум., чехослов. учени

УДК 631.4:551.31

Именен показалец

Панников, В. Д. (ред.)

Предметен показалец

Селско стопанство

Сигнатура
63/ Е83
Инв. №
11158

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)