ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Насекоми и членестоноги

Лазаров, Асен и др. Пчеларство. София: Земиздат, 1967

Недялков, Стойко. Ветеринарен наръчник на пчеларя. София: Земиздат, 1981

Василков, Игор. Пътешествие в страната на нектара. София: Земиздат, 1981

Прокофиев, Олег. Неизвестно за известното. София: Земиздат, 1984

Тулешков, Кръстю. Хищници сред насекомите. София: Земиздат, 1968

Тинберген, Нико. Любознателни природолюбители. София: Земиздат, 1980

Аракчеев, Юрий. Джунгли в двора. София: Земиздат, 1989

Йосифов, Михаил. Насекоми срещу насекоми. София: Народна просвета, 1963

Заянчковски, Иван. Врагове на нашите врагове. София: Земиздат, 1972

Зверев, Максим. Съкровищница на чудеса. София: Земиздат, 1982

Танасийчук, Виталий. Ентомология в картинки. София: Отечество, 1987

Курудимов, Петър. Ръководство за унищожаване на вредните гризачи и насекоми. София: Земиздат, 1962

Бижев, Бижо. В света на пчелите. София: Народна просвета, 1963

Цанова, Наташа и др. Повече от 100 удивителни животни в България. София: Фют, 2004

Биологията в помощ на човека. София: Народна просвета,

Георгиев, Васил. Чудеса и тайни. София: Земиздат, 1987

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)