КАТАЛОГ КНИГИ

Тинберген, Нико
Любознателни природолюбители / Нико Тинберген ; Прев. от англ. Вася Данова. - София: Земиздат, 1980. - 368 с. : с ил.; 17 см.

Ориг. загл. Curious naturalists / Niko Tinbergen

УДК 591.51

Именен показалец

Тинберген, Нико

Предметен показалец

Животни
Насекоми и членестоноги
Птици

Сигнатура
59/Т 57
11945
Инв. №
1771

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)