КАТАЛОГ КНИГИ

Заянчковски, Иван Ф.
Врагове на нашите врагове / И. Ф. Заянчковски ; Прев. от рус. Николай Йовчев, Зоя Колева. - София: Земиздат, 1972. - 302 с.; 20 см.
УДК 592/599

Именен показалец

Заянчковски, Иван Ф.

Предметен показалец

Насекоми и членестоноги
Птици

Сигнатура
59/ З-45
Инв. №
12384

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)